بهداشت علوفه و انبارهای خوراک دام

غذاي سالم و بهداشتي جهت داشتن دام هاي سالم و با رشد ايده آل بسيار ضروري است، در اغلب شرايط آب و هوايي، دوره هايي از سال وجود دارد كه گياهان علوفه اي و مرتع از رشد سريع برخوردار بوده و در دوره هايي اين رشد كم و يا كلا متوقف مي گردد. اين بدين معني است كه در بعضي دوره ها، مازاد توليد و در بعضي مواقع كمبود توليد وجود دارد و به عنوان يك اصل ضروري است كه اين مازاد به طريقي ذخيره شود تا در مواقع كمبود استفاده گردد. براي ذخيره علوفه از دوروش زير استفاده مي شود.

1.خشك كردن علوفه

2.سيلو كردن

خشك نكردن صحيح علوفه و يا انبار كردن نامناسب آن، مشكلات زيادي را به دنبال دارد. خشك نكردن صحيح و يا نفوذ باران به داخل انبار ذخيره علوفه سبب رشد قارچها و بيماريها مي شود. در زمان سيلو كردن بايد تمام هواي سيلو خارج شود. چنانچه هواي سيلو خارج نشود و شرايط غير هوازي فراهم نگردد، هواي ورودي موجب تحريك و از دست رفتن ماده خشك سيلو مي شود. سيلو كردن نامناسب سبب رشد قارچها مي شود، بنابراين قسمت هاي سياه شده و كپك زده ذرت هاي سيلو شده را هرگز نبايد به مصرف دامها رسانيد. زميني كه براي سيلو انتخاب مي شود بايد متناسب اين كار بوده و كاملا زهكشي شده و خشك باشد. كف سيلو بايد شيب دار بوده و براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بهتر است دريچه هاي فلزي در كف يا ديوارهاي سيلو نصب گردد. در نقاطي كه سطح آب بالا است بايد سيلو را طوري ساخت كه از كف زمين بلندتر باشد.براي پركردن سيلو و اطمينان از كوبيدن كامل مواد سيلويي بهتر است از تراكتور همراه با غلطك استفاده شود.

خالي كردن سيلو بايد طوري صورت گيرد كه از ورود هوا بداخل آن كه موجب فساد مواد سيلويي مي شود، جلوگيري گردد و هميشه به قدر احتياجات روزانه از آن برداشت گردد. در مورد انبارهاي خوراك دام، تهويه در انبار بايد به خوبي انجام پذيرد كه جهت خنك كردن و پايين آوردن دماي انبار و همچنين جهت كاهش رطوبت انبار مفيد است. كف و ديوارهاي انبار بايد فاقد درز بوده و قابل شستشو باشد. همچنين كف انبار بايد داراي شيب مناسب جهت جلوگيري از تجمع آب باشد. با كشيدن توري روي فن ها و پنجره ها بايد مانع ورود گنجشك، كبوتر و يا هر پرنده وحشي به داخل انبار شد. از ورود حيواناتي مثل سگ و گربه بدرون انبار جلوگيري به عمل آيد. از ورود افراد متفرقه به انبار جلوگيري شود. از ورود وسايل نقليه متفرقه و وسيله هاي مورد استفاده در دامپروري بجز در مواقع لزوم خودداري به عمل آيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *