معرفی شرکت توسعه گسترش پردیس

شرکت گسترش توسعه گری پردیس زیرمجموعه هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت خود را در زمینه های کشاورزی و دامپروری در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد.
عمده فعالیت های شرکت در راستای ایجاد بهروری در عرصه کشاورزی کشور بوده، این فعالیت‌ها در زمینه هایی همچون واردات و صادرات، حضور مستقیم در فضای دامپروری و همین طور باغات و گلخانه‌ای و همچنین در دیگر زمینه ها نیز عملکرد چشمگیری به نمایش گذاشته و در طرح های مختلفی در سال های اخیر حضور پر رنگی داشته، شرکت گسترش توسعه گری پردیس پاسخی به نیازهای حوزه کشاورزی کشور در سالیان گذشته بوده است.

۲۱ هزار نفر

دامدار

400 هزار نفر

کشاورز

143 تا

مرکز تامین نهاده

بخشی از خدمات اجرایی شرکت

پیشخوان پردیس

بیش از ۳۰۰۰ تن

گوشت

5.2 میلیون هکتار

سطح زیر کشت

107 هزار

راس دام

سامانه های زیر مجموعه

سامانه جامع خدمات کشاورزی

اندیشکده سلوی

سامانه دیمزار

شرکت های همکار