اینترنت اشیا (IoT) در کشاورزی

با پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه اینترنت اشیا در سال‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که این تکنولوژی موفق شده تا بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. صنایع مختلف تولیدی، بیمارستان‌ها، انبارداری و زنجیره تأمین، مدیریت انرژی و آب و … جزو مهم‌ترین کاربردهای اینترنت اشیا هستند که در دنیای امروزی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. […]

بیابان زدایی در چین

چینی‌ها که در دوره صنعتی شدن خود جنگل‌های انبوهی را برای دست یابی به انرژی از بین بردند، حال یکی از پیشروترین کشورها در حوزه بیابان‌زدایی و ایجاد جنگل‌های دست کاشت هستند. بیابان‌زدایی در چین یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین پروژه‌های محیط زیستی در سطح جهان است. چین با مشکل گسترده بیابان‌زایی روبرو بود که تهدیدی […]

نقش دامپروري در امنیت غذایی

بخش دامپروري به عنوان یکی از زیربخش هاي کشاورزي نقشی کلیدي را در امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. تولیدکنندگان این بخش برخالف نقش آفرینی پررنگ در اقتصاد کشور

اقتصادسیاسیِ افول دامداری در ایران

بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیتهای مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت- هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بیبدیلی است.

بهداشت جایگاه دام

محل نگهداري، مراقبت و پرورش دام را جايگاه دام مي نامند. به طور كلي سه نوع جايگاه باز، نيمه باز و بسته وجود دارد. جايگاههاي باز مخصوص مناطق گرمسير مي باشد.

بهداشت علوفه و انبارهای خوراک دام

غذاي سالم و بهداشتي جهت داشتن دام هاي سالم و با رشد ايده آل بسيار ضروري است، در اغلب شرايط آب و هوايي، دوره هايي از سال وجود دارد كه گياهان علوفه اي و مرتع از رشد سريع برخوردار بوده