گزارش تصویری واکسیناسیون طرح های اشتغالزایی خرد در استان لرستان

گزارش تصویری واکسیناسیون طرح های اشتغالزایی خرد در استان لرستان

https://www.gtpardis.ir/wp-content/uploads/2024/02/4N3A7606_11.mp4 با تغییر فصل و تغییر جیره دام طرح واکسیناسیون دام های سبک و سنگین با هدف جلوگیری از شیوع بیماری ها و ارائه خدمات دامپزشکی، برای ۲۲۰۰ طرح اشتغالزایی خرد ایجاد شده در استان، توسط شرکت گسترش توسعه گری پردیس اجرا شد.