اشتغال زایی در استان زنجان

پیرو اجرای طرح های اشتغالزایی که در قالب همکاری مشترک با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و کمیته امداد صورت گرفته است،مشاغل مرتبط با حوزه ی دامپروری توسط شرکت گسترش توسعه گری پردیس، ارزیابی و اجرا می گردد. در همین راستا اداره کل کمیته امداد استان زنجان طی تعامل مشترک با نمایندگان شرکت گسترش توسعه […]